عکس های بیشتری از ویندوز ۱۰ برای گوشی از کورتانا و… منتشر شد

عکس های جدیدی از ویندوز 10 نسخه پیش نمایش برای گوشی ها منتشر شد

اکنون عکس هایی از ویندوز ۱۰ منتشر نشده برای گوشی ها در سرتاسر اینترنت منتشر شده است و همه اسکرین شات های جدیدی را لو داده اند. در مطالب قبل نیز عکس هایی منتشر شده بود و عکس های بیشتری نیز دیروز در سایت قرار گرفتند.

اکنون نیز دو سایت منبع چینی عکس های بیشتری منتشر کردند. اسکرین شات هایی از کورتانا بر روی ویندوز ۱۰ برای گوشی ها.

عکس های بیشتری از ویندوز 10 برای گوشی از کورتانا و... منتشر شد

همچنین عکسی از Xbox Video بر روی ویندوز ۱۰ برای گوشی ها که ظاهرا تغییر چندانی نکرده است.

عکس های بیشتری از ویندوز 10 برای گوشی از کورتانا و... منتشر شد (5)

همچنین منبع چینی دیگر عکس هایی منتشر کرده که زیاد هم مسائل جدیدی از ویندوز ۱۰ برای گوشی را نشان نمیدهند. یکی از عکس ها از صفحه اصلی ویندوز ۱۰ برای گوشی و کاشی های شفاف ان و عکس دیگر بر روی نسخه لمسی Powerpoint تمرکز دارد.

عکس های بیشتری از ویندوز 10 برای گوشی از کورتانا و... منتشر شد (2) عکس های بیشتری از ویندوز 10 برای گوشی از کورتانا و... منتشر شد (1)

ظاهرا مایکروسافت تصمیم ندارد تا نسخه پیش نمایش را این هقته منتشر کند و این عکس ها انتظار ما را سخت تر میکند، البته ما هم صبر میکنیم تا مایکروسافت اپدیت را منتشر کند. مایکروسافت تنها قضیه ای را که تایید کرده است انتشار نسخه پیش نمایش ویندوز ۱۰ برای گوشی در ماه فوریه است اما اکنون سه هفته دیگر از این ماه مانده و تنها یک هفته از ان گذشته است.

منبع: ITHome, Baidu

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept