نسخه ۱۰۱۶۶ پیش نمایش ویندوز ۱۰ موبایل برای کاربران Slow در دسترس قرار گرفت

نسخه 10149 ویندوز 10 موبایل برای کاربران Insider بر روی Slow ring منتشر شد

بعد از دو هفته از اینکه نسخه ۱۰۱۶۶ پیش نمایش ویندوز ۱۰ موبایل در اختیار کاربران دسته fast قرار گرفت اکنون این نسخه برای کاربران دسته slow نیز در دسترس قرار گرفت.

تغییرات خوبی را در این نسخه میتوان مشاهده کرد که یکی از مهمترین آنها برداشتن کلمه آزمایشی از نسخه جدید استور است و اینکه استور جدید ویندوز ۱۰ موبایل اکنون استور پیشفرض ویندوز موبایل شده است و نسخه قدیمی بطور کامل از ویندوز موبایل حذف شده است. آیکن باتری را نیز در اندازه ای بزرگتر میتوانید مشاهده کنید.

اگر چه این نسخه بیشتر بر روی سرعت و رفع باگ تمرکز داشت و نسبت به نسخه های قبلی روان ترشده است، اما هنوز برخی جاها باگ و مشکل وجود دارد. اگر شما از دسته slow هستیدهم اکنون میتوانید نسخه ۱۰۱۶۶ را دانلود کنید.

  • همه چیز در مورد نسخه ۱۰۱۶۶ ویندوز ۱۰ موبایل

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept