عناصر شیمیایی و جدول مندلیف در ویندوز فون با برنامه Elements: The Periodic Table

عناصر شیمیایی و جدول مندلیف در ویندوز فون با برنامه Elements: The Periodic Table

میخواهید جدول مندلیف را در گوشی خود داشته باشید؟ همه عناصر شیمیایی را بشناسید و بتوانید خواص آنها را در گوشی ویندوز فون خود داشته باشید؟ پس برنامه Elements: The Periodic Table را در گوشیتان نصب کنید.

Home Page

تاریخچه آن عنصر، نام اصلی و عکس فضایی و سه بعدی آن و اطلاعات بیشتر و کامل در مورد عنصر مورد نظرتان را بصورت یکجا در یک برنامه کاربردی میتوانید در گوشی خود داشته باشید. علاوه به عنصر ها همانطور که گفته شد جدول مندلیف را نیز داریم و جایگاه عناصر و این جدول شیمیایی را میتوانید مشاهده کنید.

این برنامه برای کسانی که با عناصر سروکار دارند و در کل به گونه ای با شیمی سروکار خواهند داشت بسیار مفید است. برنامه رایگان است و حدود ۲۹ مگابایت حجم دانلود برنامه است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept