برنامه های MSN Food & Drink, Health & Fitness و Travel حذف خواهند شد

برنامه های MSN Food & Drink, Health & Fitness و Travel حذف خواهند شد

مایکروسافت قصد دارد تا دیگر به کار به برخی برنامه های MSN ادامه ندهد و برنامه های برنامه های MSN Food & Drink, Health & Fitness و Travel حذف خواهند شد.

در ایمیلی که مایکروسافت برای دارندگان و کاربران این برنامه فرستاد این قضیه را مطرح کرد که برنامه ها قطع خواهند شد و طی آموزشی به آنها گفته شد که اطلاعات خود را چگونه از برنامه ها خارج کنند تا انها را از دست ندهند.

” ما همیشه جنبه های مختلف کارمان را ارزیابی میکنیم تا دریابیم که کدام قسمت کارمان بیشترین ارزش را دارد. ما به کارکردن برنامه های دیگر MSN که کاربران خوبی دارند و فعال هستند از جمله News, Weather, Sports و Money ادامه خواهیم داد و آنها را در ویندوز ۱۰ موبایل نیز خواهید داشت.”

اولین برنامه هایی که حذف خواهند شد برنامه های MSN Food & Drink, و MSN Travel هستند که در تاریخ ۲۸ سپتامبر حذف خواهند شد. کاربران برنامه MSN Health & Fitness بیشتر وقت خواهند داشت چون این برنامه دیرتر و در ۱ نوامبر خاموش خواهد شد. در این تاریخ این برنامه ها از استور حذف میشوند و دیگر کاربران قادر نخواهند بود به آنها دسترسی داشته باشند.

منبع: VentureBeat

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept