Hyperlapse Mobile با پشتیبانی از لومیا Icon بروز شده است.

ساخت ویدیو time-lapse برای ویندوز فون با برنامه Hyperlapse Mobile مایکروسافت

هایپرلپس برنامه جدیدمایکروسافت به کاربران این امکان را میدهد که ویدیوهایی بدون تکان ولرزشهای ازاردهنده ایجاد کنند.امروز این برنامه با قابلیت پشتیبانی از لومیا آیکان به روز شده است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/5d27dc66-72b0-4708-aea6-7c61eac30dfd?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

متاسفانه دراین اپدیت تغیرات زیادی رخ نداده به غیراز پشتیبانی از لومیا ایکان و تنها تغیر دیگر رفع باگهاموجود در برنامه است .همچنان هاپرلپس پشتیبانی از لومیا ۹۳۰را قبل از این ماه انجام داده است .بنابراین خوب بود که مشتریان واریزن دیدن که میتوانندبا این آپدیت عضو خانواده بین المللی شوند.

اگر شما یک فرصت برای بررسی هایپرلپس را نداشته اید ماتوصیه میکنم تا ان رایکبار امتحان کنید .در حال حاضر برای ویندوز فون بطور رایگان وبه عنوان یک نسخه حرفه ایی برای ویندوز دکستاب در دسترس میباشد .

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept