حل کردن مسائل ریاضی در ویندوزفون با برنامه PhotoMath

حل کردن مسائل ریاضی در ویندوزفون با برنامه PhotoMath

مدرسه امروزه بواسطه اینترنت و گوشی های همراه هوشمند زیاد سخت نیست. یکی از برنامه های ویندوزفون که میتواند در مشق شب و مسائل پایه ریاضی به شما کمک کند PhotoMath نام دارد که حل کردن مسائل ریاضی در ویندوزفون کاربرد دارد و بوسیله دوربین گوشی ویندوز فونی شما کار میکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/c5850610-a615-4ca3-8e6c-72cf83f48611?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

با برنامه حل کردن مسائل ریاضی در ویندوز فون به نام PhotoMath میتوانید مسائل ساده و پایه ریاضی را بسادگی و بسرعت حل کنید.

  • عبارت های کسری و اعشاری
  • معادلات خطی ساده
  • عبارت های حسابی
  • و…

از دیگر قابلیت های این برنامه میتوان به استفاده از انواع لنز های عکاسی و پشتیبانی از کاشی زنده نیز نام برد.  این برنامه حل کردن مسائل ریاضیدر ویندوزفون علاوه بر اینکه جواب را برای شما بدست می اورد، راه حل مسئله را نیز برای شما مینویسد تا بتوانید روش حل کردن یک مسئله را بیاموزید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/7bec1e3e-0d56-4e55-99b7-b59d3d1d99f5?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

کافیست برنامه را اجرا کنید و لنز دوربین را روی مسئله مورد نظر نگه دارید، خواهید دید که برنامه با سرعت بسیار زیاد مسئله را حل خواهد کرد قبل از اینکه چشم شما بتواند معادله را کامل ببیند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept