برنامه MapKaro برای تعیین طول و عرض جفرافیایی در ویندوز فون

برنامه MapKaro برای تعیین طول و عرض جفرافیایی در ویندوز فون

برنامه خوبی را در اینجا داریم که بوسیله آن میتوان طول و عرض جغرافیایی را خیلی خوب بدست آورد و برنامه MapKaro نام دارد که گونه ای برنامه جغرافیایی محسوب میشود.

رابط کاربری برنامه خیلی ساده است و براحتی میتوانید با آن کار کنید. براحتی میتوانید مشخصات جغرافیایی خانه خود و یا هر منطقه دیگری که در آن هستید را بدست آورید، برای اینکه بتوانید مشخصات خود را به اشتراک بگذارید باید ایمیل خود را بدهید و سپس یک الگوی پیشفرض در پیش روی شما قرار میگیرد که مشخصات در آن قرار گرفته و میتوانید برای دوستتان یا هر کس دیگری ارسال کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/6bce97d4-8251-4d88-a59d-d3e09281eed9?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

این برنامه رایگان است و هیچ گونه تبلیغی در آن وجود ندارد و میتوانید برای اینکه مشخصات مکانی را بدست آورید یا هر مسئله ی دیگری که نیاز به طول و عرض یا مشخصات جغرافیایی داشته باشد بسرعت از آن استفاده کنید. حجم برنامه کمتر از ۱ مگابایت است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept