برنامه اب و هواشناسی ویندوز فون Persian Weather Forecast اپدیت شد

برنامه اب و هواشناسی ایران برای ویندوز فون

برنامه اب و هواشناسی ویندوز فون به نام Persian Weather Forecast را قبلا در سایت معرفی کرده بودیم. اکنون این برنامه با دو قابلیت جدید اپدیت شده است.

این برنامه خیلی ساده و کاربردی است و تمام شهرهای ایران را شامل میشود. در اپدیت اخیر یکی از ویژگی های خیلی خوب این بود که میتوانید شهر مورد نظر خودتان را خودتان به برنامه اضافه کنید و اب و هوای ان را داشته باشید. دیگری که ویژگی خیلی جالبتری است اینست که اگر گزینه مکان Location شما روشن باشد میتوانید حرکت خوبی انجام دهید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/113c6389-0f1b-4b92-a771-ec3360dcd964?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اگر مکان روشن است در برنامه گزینه ای با شکل یک دوربین قرار دارد، بوسیله ان یک عکس تهیه کنید، سپس برنامه بوسیله عکس و برخی پردازش های دیگر مکان شما را تشخیص میدهد و به شما مکانتان را روی نقشه نشان میدهد. این برنامه هر چند هنوز از لحاظ گرافیکی در اول راه است اما خیلی کاربردی و خوب است و کار با ان نیز خیلی ساده است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept