در ویندوز ۱۰ موبایل نگران فراموش کردن رمز گوشی تان نباشید

فراموشی یا اشتباه زدن رمز قفل گوشی یکی از مسائل آزار دهند است. گاهی ما رمز گوشی خود را فراموش میکنیم و گاهی به تعداد زیاد ان را اشتباه وارد میکنیم.

خب اگر خودمان باشیم و اشتباه وارد کنیم مشکلی نیست بعد از مدتی دوباره آن را امتحان میکنیم. اما گاهی وقتی دیگران میخواهند ما را اذیت کنند رمز گوشیمان را از قصد اشتباه میزنند، خب در ابتدا از شما میخواهد چند دقیقه صبر کنید، ولی اگر باز هم اشتباه بزنید دقیقه به ساعت تبدیل شده و شاید یک روز هم بشود.

در ویندوز ۱۰ موبایل این قضیه برطرف شده و کار برای کاربران گوشی راحتتر شده و برای کسانی که قصد اذیت دارند و یا دزدان گوشی کار سختتر شده است.

در ویندوز 10 موبایل نگران فراموش کردن رمز گوشی تان نباشید

در ویندوز ۱۰ موبایل اگر شما چهار بار رمز خود را اشتباه بزنید سپس سیستم عامل از شما سوالی میپرسد و میخواهد عبارتی را بعنوان مثال: A1B2C3 را بنویسید و اجازه میدهد که رمز را دوباره وارد کنید. اگر دوباره رمز را اشتباه وارد کنید، گوشی قفل شده و نیازمند خاموش و روشن کردن خواهد بود که ان را خاموش و روشن restart کنید.

اکنون در اینجا مرحله خوبی اضافه شده است. اکنون میتوانید بوسیله اکانت مایکروسافت خود رمز قفل گوشی خود را تغییر دهید و این خیلی عالیست.

در ویندوز 10 موبایل نگران فراموش کردن رمز گوشی تان نباشید

با این مرحله که اضافه شده است حتی اگر رمز گوشی خود را فراموش کنید براحتی با اکانتتان میتوانید ان را باز گردانید. و بدین وسیله دیگر لازم نیست بخاطر فراموشی رمز گوشی آن را هارد ریست کنید و تمام اطلاعاتتان پاک شود. این حرکت خیلی خوبی است که مایکروسافت انجام داده و خیلی به نفع کاربران خواهد بود. شما نیز ممکن است رمز گوشی خود را فراموش کنید؟ دیگر نگران نباشید چون اکانتتان در ویندوز ۱۰ به کمکتان خواهد آمد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept