Stunt Extreme بازی موتور سواری ویندوز فون

Stunt Extreme بازی موتور سواری ویندوز فون

Stunt Extreme بازی موتور سواری ویندوز فون است که در ان شما با موتور کراس خود باید مراحل مختلف را رد کرده و نفر اول شوید.

بازی Stunt Extreme گرافیکی تقریبا میتوان گفت ساده دارد و در صفحه ای دو بعدی به بازی میپردازید و با پیچیدگی خاصی در صفحه روبه رو نیستید. فقط شما هستید و موتورکراس خودتان و مسیر مستقیم مسابقه تا خط پایان.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/53c11061-39ce-43a4-a8c8-f000b5cbee02?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

کنترل بازی ساده است میتوانید با حرکت گوشی بصورت tilt یا با کنترل دستی این کار را انجام دهید و تعادل عقب و جلو را رعایت کنید. دکمه ای نیز برای انجام حرکات نمایشی وجود دارد که تا قبل از به زمین نشستن باید حرکت خود را انجام دهید.

بازی کمی اکشن تر از این حرفاستو حریف های شما نیز در مسابقه قرار دارند. انها محدودیت خاصی برای شما ندارند مگر اینکه از پشت به انها برخورد نکنید چون به زمین افتاده و دو باره باید مسابقه را شروع کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/d6aafbbd-2401-4d37-84a0-62671857117f?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی همین است و شبیه نوستالژیک قدیمی نیز هست و میتواند برای شما خاطره انگیز نیز باشد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept