کندی کراش Candy Crush Saga ویندوز فون با فصل Dozy Down آپدیت شد

Candy Crush Saga برای ویندوز فون یک بازی پازلی و محبوب

Candy Crush Saga ویندوز فون یک بازی آبنباتی و پازلی محبوب که اگر این بازی را شروع کنید نمیتوان اطمینان داد که معتاد ان نمیشوید. در این بازی ساده و پازلی باید آبنبات های همشکل را کنار هم قرار دهید. البته این فقط ابتدای بازی است و با جلوتر رفتن هر چه سختتر میشود تا جایی که حتما از بازی عصبانی خواهید شد!

این بازی پازلی و زیبا در هر اپدیت مراحل بیشتری را به صورت یک فصل که تقریبا حدود ۱۴ مرحله هست به بازی خود اضافه میکند و اکنون این قسمت با نام Dozy Down به بازی اضافه شد.

بنظرتان چند مرحله در این بازی وجود دارد؟ تا آخرین مرحله رفته اید؟ فصل قبلی با نام Dreamworld را تمام کردید؟ اگر مرحله ۶۶۵ را تمام کردید زیاد خیالتان راحت نباشد چون فصل بعدی اکنون اضافه شد و سرگرمی خوبی برای ادامه دارید و البته گاهی باید بر عصبانیت خود غلبه کنید و بازی را ادامه دهید 🙂

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept