پرواز در اسمان دو بعدی در بازی Pirates and Dragons برای ویندوز فون پرواز کنید

پرواز در اسمان دو بعدی در بازی Pirates and Dragons برای ویندوز فون پرواز کنید

بازی Pirates and Dragons برای ویندوز فون یک نام جدید است که در استور ویندوز فون قرار گرفته است. سبک بازی تقریبا شبیه endless runner است در حالیکه شما باید در طول سی مرحله بازی علیه دزدان دریایی یا اژدها ها و باقی دشمنان میجنگید تا به انتهای مرحله برسید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/62be90fc-0283-4504-899a-b2b0ed0218ab?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

این بازی سرگرم کننده و البته که معتاد کننده نیز هست و در ان شما یک خلبان هستید که باید با هواپیمای خود پرواز در اسمان دو بعدی را تجربه کنید و به جلو بروید. سبک بازی نیز بسیار سادهاست و هنگامی که برای اولین بار شروع میکنید بازی کنید همه چی به شما اموزش داده میشود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/78e4cac8-c3d1-4ed0-9617-de3c17b64f54?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

شما خلبان هواپیمایی هستید که در حال پرواز است، برای بالا بردن ان کافیست انگشت خود را بر روی صفحه بگذارید و نگه دارید. به محض اینکه انگشت خود را رها کنید هواپیما به سمت پایین حرکت خواهد کرد. گاهی از سنگی که عبور میکنید بدنبال شما می افتد! و باید ان را شکست دهید. برای شکست دادن غول ها گاهی فقط فرار کردن کار را تمام میکند و گاهینیز برای شکست انها کار بیشتری را انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept