بازی Can You Escape با هوش خود از در ها در ویندوز فون عبور کنید

بازی Can You Escape با هوش خود از در ها در ویندوز فون عبور کنید

بازی های پازلی همیشه زیبا هستند و اینکه ذهن شما را به چالش میکشند سرگرم کننده نیز میشوند. بازی ۱۰۰ Door یکی از بازی های محبوب بود و اینبار یک بازی با همان سبک ولی پیچیده تر به نام بازی Can You Escape برای ویندوز فون را داریم.

https://store-images.microsoft.com/image/apps.23981.13510798883896115.564a7a34-d9b2-4694-b431-96d9a57ff959.2043fb87-7bc6-49fc-9922-f78fd331a6f6?w=712&h=400&mode=letterbox&background=black

در این بازی ۱۵ مرحله است که در هر مرحله شما در یک اتاق هستید و در اتاق علاوه بر در اشیاه دیگر نیز وجود دارند. از قفسه ها و ابزار دیگری که در اتاق قرار دارند باید استفاده کنید و معمای مرحله را حل کنید و از اتاق خارج شوید.

https://store-images.microsoft.com/image/apps.54095.13510798883896115.b463d630-6b08-419a-aebd-c80b367c121c.83a257cf-2e29-4b44-bf8c-12382184ea9e?w=712&h=400&mode=letterbox&background=black

جالبی بازی اینست که هر اتاق مربوط به هر یک شخصیت است مثلا اتاقی مربوط به یک نویسنده یا اتاقی مربوط به یک ستاره است و بر اساس شخصیت ان فرد نیز طراحی شده است. پس باید از اتاق آنها با ابزار و وسایلی که مربوط به آنهاست فرار کنید. از هوش خود استفاده کنید و معما و پازل هر بازی را حل کنید. بازی رایگان است و حجمی جدود ۶۵ مگابایت دارد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept