بازی دونده Lamphead برای ویندوز فون

بازی دونده Lamphead برای ویندوز فون

بازی های دونده مختلفی وجود دارند و Lamphead یکی از انهاست. سبک این بازی بسیار ساده است، یکی از بازی های سبک Endless Runner که البته برخلاف اغلب بازی های زیبا و گرافیکی این سبک دوبعدی است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/2040a015-179b-4b67-8d97-0815b9b7e075?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در این بازی شما با موجودی طرف هستید که سر ان عادی نیست بلکه سر ان لامپ است همانطور که نام بازی Lamphead نیز از ان الهام گرفته است. در این بازی دو بعدی شخصیت بازی بر روی یک سطح در حال دویدن است. محیط تاریک است و جلوتر پیدا نیست، اینجاست که لامپی که بر روی سر شخصیت بازی است مفید است و محیط جلو را روشن میکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/6c44879e-ab83-4dca-b492-311ac12378c4?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در راه موانع مختلفی از جمله اره های تیز و یا خار هایی وجود دارند اما نمیتوان از روی انها پرید، در عوض شخصیت بازی با ضربه ای بر روی صفحه به زیر سطحی که در حال حرکت بود میرود و ادامه مسیر را از انجا میدود. اگر باز نیز مانعی بود باید به روی سطح بیایید. با این سبک باید جلو بروید و قبل از اینکه موانع شما را شکست دهند تا میتوانید امتیاز کسب کنید. دقت داشته باشید که برای اینکه لامپی که بر روی سر بازیکن هست را روشن نگه دارید باید باتری جمع کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept