Smash Cops Heat ویندوز فون پلیس شوید و دزد ها را منفجر کنید

Smash Cops Heat ویندوز فون پلیس شوید و دزد ها را منفجر کنید

Smash Cops Heat یک بازی بسیار هیجان انگیز با گرافیک سه بعدی و زیباست که ابتدا در سیستم عامل ای او اس موجود بود. در این بازی باید پلیس باشید و در امریکا وحشی خلافکار ها را دستگیر کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/05fc6dab-78a9-42bf-841e-d4a504fd42fe?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

Smash Cops Heat ویندوز فون یک بازی زیباست که شما در نقش یک پلیس هستید و با هدایت ماشین خود باید خلافکار ها را بگیرید. البته کمی دستگیری خلافکار ها متفاوت است و شما با کوبیدن ماشین پلیس خود به انها باید انها را بترکانید.

در این بازی مهارت رانندگی شما سنجیده میشود، در شهری که ماشین های مختلف نیز در انها در حرکت هستند و همچنین ماشین خلافکار در ان در حال فرار است. البته دقت کنید که کنترل ماشین پلیس به همین سادگی ها هم نیست و بعلت سرعت کمی زیاد باعث میشود ماشین به این طرف و ان طرف های بی مورد نیز حرکت کند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/bfd5dc5d-64e9-4d1f-bcea-d0a2395aaa37?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی از نگاه هلکوپتری است که از اسمان در حال تهیه خبر است و شما را نشان میدهد. شهر نیز بسیار زیباست و گرافیک خیلی خوبی بر ان حکم فرماست. جذابیت بازی بهمین جا ختم نمیشود بلکه شما میتوانید ماشین های مختلفی را انتخاب کنید، ماشین خود را تجهیز کنید تا حرفه ای تر شوید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept