Skype Qik ویندوز فون با فهرست جدید و بیشتر اپدیت شد

Skype Qik برای ویندوز فون با قابلیت quick flick اپدیت شد (1)

Skype Qik ویندوز فون امروز اپدیت کوچکی را دریافت کرد. اپدیت امروز ویژگی های کوچکی را اضافه کرد اما یکی از این ویژگی های چیزی است که وقتی میبینید از ان خوشتان خواهد امد. فهرست جدیدی که بسرعت میتوانید پیام های خود را حذف، ذخیره و یا ارسال کنید. هدایای جالبی هم برای تعطیلات میلادی اضافه شده است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/1277bdd4-7f00-4547-80b5-ffc08c14eece?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/7c100a7e-8b84-46c3-9088-c4bd939909bd?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

ویژگی های اپدیت ۱٫۳٫۱٫۲۳۵ برنامه Skype Qik عبارتند از:

  • Qik Fliks اینجاست.(در مواردی که انها را در اخرین اپدیت از دست میدهید.)
  • فهرست جدید اجازه میدهد که شما پیام هایتان را حذف ذخیره و یا به گفتگوهای دیگر ارسال کنید.
  • PLUS سورپرایز مخصوص تعطیلات!

قابلیت Qik Fliks را در اپدیت قبلی توضیح دادیم اما فهرست جدید شده است و کمی جای دکمه ها عوض شده است. اگر چه هنوز بعد از کمی گشتن در برنامه این هدیه مخصوص را پیدا نکردیم و نمیدانیم چیست امیدواریم شما ان را پیدا کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept