Monster Castle بازی استراتژیک برای ویندوز فون با سبکی متفاوت از دیگر بازی های استراتژیک انلاین

Monster Castle بازی استراتژیک برای ویندوز فون با سبکی متفاوت از دیگر بازی های استراتژیک انلاین

ما با اکثر بازی های استرتژیک انلاین اشنا هستیم, بازی هایی که در ان ها شما باید قلعه حکمفرمایی خودتان را بسازید و به جنگ بپردازید. ولی اکنون Monster Castle بازی استراتژیک برای ویندوز فون را معرفی میکنیم که کمی با دیگر بازی های انلاین متفاوت است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/4a74aa6b-7c2d-44b2-b49a-9be17d0f2730?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

در این بازی غول ها عکلیه انسان ها مبارزه میکنند. غول هایی که به زمین امده اند و جایی برای حکمفرمایی ندارند و میخواهد از ساختمان های انسان ها برای قلمرو خود استفاده کنند. این بازی بر خلاف دیگر بازی ها بر روی قطعه ای از زمین نیست که دو ان دیوار بکشید و قلعه مخصوص خودتان را بسازید بلکه این بازی در درون یک ساختمان چند طبقه صورت میگیرد و از این لحاظ است که با دیگر بازی ها این سبک متفاوت است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/05fe20dc-7d4f-42be-9112-dac821900c80?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اما شباهت هایی هم دارد بعنوان مثال مثل دیگر بازی های استراتژیک شما باید از حمله دشمن به خودتان دفعا کنید, به دشن حمله کنید. اسلحه خانه و سربازخانه بسازید و یا با ساختن تیراندازهای مختلف از خودتان دفاع کنید. هدف این است که نیروهای شما از طبقات بالا بروند و مقر اصلی دشمن را نابود کنند و ان زمان است که پیروز میشود علیه دشمن خود.

دقت داشته باشید که این بازی انلاین است. بوسیله لینک زیر میتوانید ان را نصب و بازی کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept