MIMPI بازی سگ ماجراجو ویندوز فون

MIMPI بازی سگ ماجراجو ویندوز فون

MIMPI یک بازی زیباست که در ان شما سگی وجود دارد که بدنبال ماجراهای خود به جلو میرود. ابتدا این سگ در کنار صاحبش قرار دارد و سپس صاحبش میرود و شما باید بدنبال او بروید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/97a761f9-7d7e-46f9-b68b-c4f73373f583?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

MIMPI بازی سگ ماجراجو ویندوز فون گرافیک جالب و زیبایی دارد و در ان باید در محیط طبیعی به جلو بروید و از موانع عبور کنید. کنترل بازی نیز در میان این گرافیک زیبا، جالب است. برای حرکت دکمه های عقب و جلو بر روی صفحه وجود دارد و دکمه ای نیز در سمت چپ قرار دارد که با ان سگ به بالا میپرد. جالب نیست؟ خب کنترل به همین جا ختم نمیشود شاید بعضی جاها سگ داستان ما نتواند بپرد، انجاست که میتوانید ابر ها را نیز کنترل کنید و حرکت دهید و از انها استفاده کنید و با پریدن بر روی انها مسیر خود را راحت تر طی کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/3edbe242-8511-4e0d-a168-6fe8acd2dbab?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در مسیر سنجاق های کاغذی وجود دارند که با جمع کردن انها میتوانید راهنمایی هایی را در مسیرتان بگیرید که راحتتر مسائل را حل کنید. در راه استخوان هایی نیز وجود دارند که باید تعداد مشخصی از انها را جمع اوری کنید.

داستان بازی به اینجا ختم نمیشود، محیط بازی بسیار جالب است و با ماجراهای مختلفی در راه روبه رو خواهید شد که باید از انها عبور کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept