Jack of Tools برنامه چندکاره قطب نما – تراز – سرعت سنج و… برای ویندوز فون

Jack of Tools برنامه چندکاره قطب نما - تراز - سرعت سنج و... برای ویندوز فون

میخواهید یک جعبه ابزار در گوشی خود داشته باشید؟ پس برنامه Jack of Tools ویندوز فون را دانلود کنید. میخواهید بدانید دقیقا در چه جزئیات جغرافیایی هستید؟ یا در چه ارتفاعی هستید یا اینکه یک سطح تراز است یا خیر؟ این برنامه بدردتان میخورد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/26853918-7f46-4aa9-877a-6b60a41ed7fc?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

قابلیت های برنامه Jack of Tools

  • خاموش و روشن کردن فلش گوشی
  • قطب نما
  • تراز برای سنجش شیب سطوح
  • تعیین مشخصات جغرافیایی
  • ارتفاع سنج
  • سرعت سنج
  • محاسبه مسافت طی شده
  • تعیین میزان شدت صوت
  • و قابلیت های دیگر

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/d40a4cc8-a4fc-4ba8-aa24-d3c9dd962a89?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

قابلیت ثبت برخی از امکانات بالا بصورت یک تاریخچه و ارسال آنها نیز وجود دارد. تمام واحد ها بصورت استاندارد جهانی در برنامه هستند و حساب میشوند. ممکن است تمام قابلیت های Jack of Tools با توجه به مدل گوشیتان (فقط برای برخی گوشی های خاص و قدیمی) فعال نباشد، برنامه رایگان است و حجم ۴ مگابایت دارد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept