Gabriel Aul زمان انتشار پیش نمایش ویندوز ۱۰ برای گوشی ها را با یک معما مطرح کرد

نسخه پیش نمایش ویندوز 10 برای گوشی ها در ماه فوریه عرضه خواهد شد

بعد از اینکه زمان عرضه نسخه پیش نمایش ویندوز ۱۰ برای گوشی ها در توییتر مشخص شد که در این ماه خواهد بود و البته در سایت رسمی مایکروسافت نیز قرار گرفته است، Gabriel Aul زمان انتشار پیش نمایش ویندوز ۱۰ برای گوشی ها را با یک معما مطرح کرد.

من عاشق راه های خلاقانه ای هستم که شما جوانان تلاش میکنید تا مرا بیازمایید، نظرتان در مورد یک پازل چیست؟ این جواب واقعی است اگر بتوانید ان را حل کنید: ۱۳۱۶

شما در مورد جواب این معما چه فکری میکنید؟

منبع: Gabriel Aul در توییتر

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept