Drop Hunt برای ویندوز فون بازی پازلی و سرگرم کننده logic

Drop Hunt برای ویندوز فون بازی پازلی و سرگرم کننده logic

یک بازی سرگرم کننده ویندوز فون به نام Drop Hunt را اگر بخواهیم خیلی کوتاه توضیح دهم در دو قانون کلی میتوان توصیف کرد، قانون اول اینکه قطره ها را به ظرف خودشان برسانید و قانون دوم اینکه همه قطره ها با هم حرکت میکنند پس دقت کنید!

خب خبر خوشی هم هست که این بازی برای رم های ۵۱۲ مگابایت نیز قابل اجراست. داستان بازی از این قرار است که شما باید با ساختن این دارو به نجات دادن دختر یک دانشمند کمک کنید. بازی گرافیک جالبی دارد و در عین حال نیز چالش برانگیز و سرگرم کننده است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/04d4679e-a514-4a16-9916-981e7b73f840?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

Drop Hunt برای ویندوز فون دارای ۸۰ مرحله مختلف است که در چهار محل مختلف اتفاق می افتند و شما بازی میکنید. صفحه بازی یک کاغذ است که قطره های معجون ما بر روی ان قرار دارند و البته ظرفی که باید درون ان قرار بگیرند و به ان برسند. خب خیلی راحت میتوانید با حرکت دادن قطره ان را به ظرف هم رنگ خودش برسانید. اما همه چیز بهمین سادگی پیش نمیرود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/6dbf13f9-7a9d-4e29-8bfd-176884c45ed9?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

علاوه بر اینکه رنگ های مختلف قطره ها در یک مرحله قرار خواهند گرفت و به حرکت دادن هر کدام همه در همان جهت حرکت میکنند باید اینرا هم دقت داشته باشید که موانعی سر راه قرار دارند که اصلا نباید قطره ها را به انها بزنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept