بازی endless runner برای ویندوز فون به نام Breaking Ted

بازی endless runner برای ویندوز فون به نام Breaking Ted

در بازی سبک endless ruuner به نام Breaking Ted برای ویندوز فون شما با یک مرد پیر و خشمگین روبه رو هستید که دنبال خرس ها میدود. شما باید پیرمرد را در بالا رفتن این پله های نامحدود راهنمایی کنید و زمانی که به خرس ها رسیدید پیرمرد با اره انها را نابود میکند و امتیاز شما بیشتر میشود.

این بازی هم عکس العمل و البته صبر شما را میطلبد و ازمایش میکند. بازی چالش برانگیز است و از گرافیک خوب و مناسبی نیز برخوردار است. این بازی برای رم های ۵۱۲ مگابایت نیز قابل اجرا است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/bae0e3b3-dd03-4233-aac3-2f013132bef1?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

بازی مطلب دیگری ندارد، تعداد کمی از تنظیمات برای امتیازات و صدا و البته کنترل بسیار ساده بازیست که در ان شما فقط با ضربه زدن بر روی صفحه کنترل میکنید. پیرمرد دائم از پله ها بالا میرود و شما فقط برای پریدن باید به صفحه ضربه بزنید تا از فاصله ای که در بین پله هاست سقوط نکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/0dc29f2d-ad61-4332-bb69-8ff642905158?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

 البته زیاد هم نگران نباشید که وقتی ب خرس ها رسیدید با پاشیدن خون و… روبه رو شوید بلکه وقتی انها بریده میشوند به تکه های ژله ای تبدیل میشوند و به خرس رنگی دیگری میرسید. امتیاز بندی کلی بازی نیز بر این اساس است که چقدر جلو رفته اید و چقدر از خرس ها را نابود کرده اید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept