۳۶۰ برای ویندوز فون یک بازی با چرخش ۳۶۰ روی دایره ها

360 برای ویندوز فون یک بازی با چرخش 360 روی دایره ها

بازی های ساده و چالش برانگیز زیادی این روز ها رواج پیدا میکنند و یکی یکی نیز بر روی استور ویندوز فون هم قرار میگیرند. در اینجا یک بازی جالب دیگر به نام ۳۶۰ را برای ویندوز فون داریم که میتواند نظر شما را جل کند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/15e6ced8-2275-4a31-960a-2611e6642874?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

بازی از آنجا شروع میشود که شما یک دایره کوچک هستید و بر روی چرخ های گرد و چرخنده قرار میگیرد و در یک بازی سبک “بی نهایت Endless Runner” باید به جلو بروید و بیشترین امتیازی که میتوانید را کسب کنید.

در اینجا سه سطح از سختی برای بازی وجود دارند که هر چه حرفه ای تر هستید میتوانید سخت تر را انتخاب کنید. دو نوع پس زمینه مختلف نیز برای بازی وجود دارند که روز و شب نام گرفته اند و در واقع همان صفحه سفید و تیره را برای بازی کردن به همراه می آورند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/b5fe207a-6b12-4979-adf1-bc55faf2f210?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

روش بازی ساده است. دایره ای که شما هستید بر روی دایره های چرخنده و کوچک قرار میگیرید که بصورت ۳۶۰ درجه میچرخند، کافیست بر روی صفحه ضربه بزنید تا شخصیت بازی بپرد و به سمت روبه رو حرکت کند. شما باید از روی هر دایره به دایره دیگر بپرید و امتیاز بیشتری کسب کنید و تا جایی که میتوانید به جلو بروید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept