تنظیم یاداوری یا آلارم بر اساس مکان در کورتانا

cortana_time_reminderچگونه بوسیله کورتانا Cortana یک یادآوری بر اساس زمان بگذاریم؟

از قابلیت های کورتانا در سایت صحبت کرده ایم و ویژگی های ان را یکی یکی معرفی کرده ایم و اکنون میخواهیم بیشتر در مورد یکی از انها صحبت کنیم و در واقع ان را اموزش دهیم، البته آموزش خیلی کوتاهی خواهد بود.

یکی از قابلیت های Cortana این است که میتوانید یاداوری یا الارم بر اساس مکان تنظیم کنید. یعنی چی؟ خب بدین معناست که شما یک آلارمی را تنظیم میکنید ولی نه مثل همیشه که آلارم شما در ساعت مشخصی به صدا در بیاید. اما چطور؟ این یاداوری بر این اساس است که وقتی شما به مکان خاصی رسیدید این آلارم توسط کورتانا بصدا در می اید و به شما گوشزد میکند.

دانلود ویدیو

این کار به راحتی به شما کمک میکند که وقتی به یک مکان خاص رسیدید مسئله ای به شما یاداوری شود تا ان را انجام دهید. مثلا میگویید وقتی از بازار رد میشدم میوه بخرم و یا اینکه وقتی رسیدم پارک به دوستم زنگ بزنم یا…

یک نمونه جمله اصلی که در ویدیو به کورتانا گفته میشود را برای اینکار میتوانید استفاده کنید ولی به نمونه جمله های دیگری که میتوانید به کورتانا بگویید تا این دستور را پیاده کند نگاه بیاندازیم:

  • “Remind me to ask Jenny about my vacation next time I’m at the office.”
  • “Next time I’m at the store, remind me to buy milk and bread.”
  • “Remind me to water the plants when I get home.”
  • “Remind me to pick up the dry cleaning when I leave work.”

هر کدام از دستورات را که بگویید کورتانا یک آلارم یا یاداور تنظیم میکند و وقتی به مکان مورد نظر رسید ان را به شما یاداوری میکند. کورتانا تا کنون با ۱۰ زبان گوناگون دنیا موجود است و در حال پیشرفت کردن و رفتن به زبان های دیگر است.ایا شما نیز از این قابلیت خوب استفاده میکنید؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept