گزینه پرینت و اتصال به پرینتر به ویندوز ۱۰ موبایل بصورت پیشفرض اضافه شد

گزینه پرینت و اتصال به پرینتر به ویندوز 10 موبایل بصورت پیشفرض اضافه شد

همراه با ویژگی های جدید این نسخه یکی از ویزگی هایی که ما بسیار خوشحال کرده است می توانیم به وجود پرینتر در بعضی از برنامه ها اشاره کنیم که خیلی از ما منتظر این ویژگی بوده ایم .نماد چاپگر در حال حاضر در برنامه های OneNote و Excel و Word وجود دارد که از طریق ان شما می توانید اسناد یا خود را به یک چاپگر متصل چاپ و یا اسناد خود را به عنوان یک PDF ذخیره کنید .

هنگامی که دکمه چاپ شما را انتخاب کنید، شما با دو گزینه مواجه خواهید شد: PDF و پرینتر من کجاست؟دسته دوم نشان می دهد که مایکروسافت در حال کار روی یک سرویس بومی که به شما اجازه می دهد تا به پرینتری که متصل به اینترنت است دسترسی داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept