کورتانا مشکل تاس انداختن یا شیر و خط را حل میکند

کورتانا مشکل تاس انداختن یا شیر و خط را حل میکند

اکنون کورتانا میتواند یکی از مشکلات شما را در زمینه تصمیم گیری حل کند! بواسطه اپدیت جدیدی که مایکروسافت به کورتانا اضافه کرده است، کورتانا اکنون میتواند بوسیله یک عکس سکه مشکل تصمیم گیری یا بازی شیر و خط را برای شما حل کند و همچنین میتواند بوسیله یک تاس برای شما تاس بریزد.

دفعه بعد که انتخاب کردن برای شما سخت شد، مثلا خواستید بین دوستانتان با سکه و یا تاس تصمیم بگیرید و یا اینکه برای بیرون رفتن به دو مقصد مختلف شک داشتید میتوانید از کورتانا کمک بگیرید. فقط کافیست یکی از جملات زیر را به کورتانا بگویید و تصمیم گیری را برای خودتان بسیار راحتتر کنید.

  • flip a coin
  • roll a die
  • roll the dice

کورتانا مشکل تاس انداختن یا شیر و خط را حل میکند

نظر شما در مورد این قابلیت چیست که از کورتانا برای تاس ریختن یا سکه انداختن استفاده کنید؟ کورتانا مشکل تاس انداختن یا شیر و خط را حل میکند

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept