کورتانا بزودی میتواند به زبان اسپانیایی صحبت کند

ویژگی های جدید کورتانا به نام evening glance, flight tracking و بیشتر منتشر خواهند شد

به ما این خبر رسید که کورتانا میتواند اسپانیایی صحبت کند و مایکروسافت در حال ازمایش کردن این قضیه بر روی گوشی برخی کاربران است. خب بنظر میرسد که پشتیبانی از این زبان در حال رسمی شدن است، چون یک منبع خبر امریکایی پستی گذاشته مبنی بر اینکه تایید میکند اسپانیایی صحبت کردن کورتانا در اینده ای نزدیک اضافه خواهد شد.

هنوز خبر رسمی نیست که کاربران دقیقا چه زمانی میتوانند پشتیبانی کامل از زبان اسپانیایی را داشته باشند ولی این اتفاق زیاد دور نیست. شما میتونید مقاله منبعی که در زیر قرار گرفته رو مطالعه کنید. و ویدیو را ببینید که کورتانا به اسپانیایی صحبت میکند.

ایا شما هم ارزوی اینو دارید که روزی کورتانا فارسی حرف بزنه و واقعا از اون لذت ببریم؟

منبع: WindowsPhoneApps.es

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept