کورتانا اکنون پیش بینی اب و هوا را بیشتر در کاشی زنده نمایش میدهد

کورتانا اکنون پیش بینی اب و هوا را بیشتر در کاشی زنده نمایش میدهد

کورتانا دستیار شخصی ویندوز فون است که از یکسال پیش میتوانست شرایط اب و هوا را پیش بینی کند و بر روی کاشی زنده Live Tile ان را نمایش دهد. اکنون در سال ۲۰۱۵ میبینیم که این ویژگی پیشرفته تر شده است.

هر چه به جلوتر میرویم مایکروسافت سعی در کامل تر کردن کورتانا کرده است و به ان قابلیت های مختلفی را اضافه میکند. گاهی نیز با زیاد کردن دفعات یک ویژگی باعث دادن امار بهتری از برخی اطلاعات میشود و در اینجا کورتانا میتواند اطلاعات پیش بینی اب و هوایی را در کاشی زنده به دفعات بیشتر نشان دهد و این برای علاقه مندان به ان جالب است.پیش

هم اکنون در گوشه یکطرف کاشی زده شرایط اب و هوا کنونی نمایش داده میشود و در پشت کاشی زنده مکان کنونی و همچنین دمای هوا نشان داده میشود. قابلیت خوبی است که اگر از Cortana استفاده میکنید احتیاج شما را از اینکه برنامه ای در مورد اب و هوا روی گوشی خود نصب کنید، برطرف میکند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept