پروداکت کد های لومیا ۸۲۰ RM-826 RM-825 RM-824

Nokia-Lumia-820-نوکیا لومیا 820

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۶۳۵ با RM-826 و RM-825 و RM-824

پروداکت کد های لومیا ۸۲۰ با RM-824

 • ۰۵۹M0F3 NDT AMERICA US ATT
 • ۰۵۹R4Q5 lta_lta1_SWAP_SW_Default
 • ۰۵۹R4Q6 lta lta1 GLOBAL Swap
 • ۰۵۹R6K2 ATT PR1.1 Light SWAP
 • ۰۵۹R7G6 VAR AMERICA LTA1 UY&PY CV
 • ۰۵۹R8N0 VAR AMERICA LTA1 CO&EC CV
 • ۰۵۹R8N1 VAR AMERICA LTA1 PE CLARO SL
 • ۰۵۹R8N2 VAR AMERICA LTA1 PE MOVISTAR SL
 • ۰۵۹S023 VAR AMERICA LTA1 UY ANTEL SL
 • ۰۵۹S029 VAR AMERICA-LTA1 PY TIGO SL
 • ۰۵۹S093 VAR AMERICA LTA1 MX TELCEL SL
 • ۰۵۹S0N1 VAR MX CV
 • ۰۵۹S0N8 VAR DO ORANGE SL
 • ۰۵۹S0S1 VAR AMERICA-LTA1 MX MOVISTAR SL
 • ۰۵۹S5D0 VAR JM DIGICEL SL
 • ۰۵۹S6N1 VAR AMERICA LTA1 UY PY CV LTE
 • ۰۵۹T3Q4 VAR AMERICA LTA1 PR CLARO SL

پروداکت کد های لومیا ۸۲۰ با RM-825

 • ۰۵۹P3W9 GLOBAL LIGHT SWAP PACKAGE
 • ۰۵۹P8V6 GLOBAL SWAP
 • ۰۵۹P9M7 eu_euro1_4digit_varid_test_Default
 • ۰۵۹Q5W2 PH LIGHT SWAP PACKAGE
 • ۰۵۹Q5W3 ZA SWAP
 • ۰۵۹Q6X0 VAR EU ES MOVISTAR SL
 • ۰۵۹Q7K5 VAR AMERICA BR CV MANAUS
 • ۰۵۹Q862 VAR APAC HK CV
 • ۰۵۹Q8G5 VAR APAC TH CV
 • ۰۵۹Q8H2 VAR AMERICA BR VIVO MANAUS
 • ۰۵۹Q8H4 VAR AMERICA BR CLARO MANAUS
 • ۰۵۹Q8W0 VAR EU PT VODAFONE SL
 • ۰۵۹Q8W1 VAR EU GR VODAFONE
 • ۰۵۹Q8W2 VAR EU IT VODAFONE
 • ۰۵۹Q8W4 VAR EURO2 DE VODAFONE D2
 • ۰۵۹Q8W8 VAR EU BE CV
 • ۰۵۹Q954 VAR APAC SG STARHUB
 • ۰۵۹Q961 VAR EU RU CV
 • ۰۵۹Q964 VAR EU RU MTS
 • ۰۵۹Q987 VAR APAC SG SINGTEL
 • ۰۵۹Q995 VAR APAC SG CV
 • ۰۵۹Q998 VAR APAC VN CV
 • ۰۵۹Q9F2 VAR IMEA-SOUTH AFRICA ZA CV
 • ۰۵۹Q9F3 VAR IMEA-SOUTH AFRICA ZA VODACOM
 • ۰۵۹Q9G0 VAR EU NL T-MOBILE
 • ۰۵۹Q9G1 VAR EU GR COSMOTE
 • ۰۵۹Q9G4 VAR EU PL PTC T-MOBILE
 • ۰۵۹Q9G6 VAR EURO2 DE T-MOBILE
 • ۰۵۹Q9L8 VAR EURO2 DE CV
 • ۰۵۹Q9P5 VAR APAC AU OPTUS
 • ۰۵۹Q9P6 VAR APAC AU CV
 • ۰۵۹Q9P9 VAR EU TR CV
 • ۰۵۹Q9Q0 VAR APAC AU VODAFONE SL
 • ۰۵۹Q9R9 VAR EU IT CV
 • ۰۵۹Q9S0 VAR EU IT WIND
 • ۰۵۹Q9S6 VAR EURO1 IE VODAFONE SL
 • ۰۵۹Q9S7 VAR EURO1 GB VODAFONE
 • ۰۵۹Q9S8 VAR EU NL VODAFONE
 • ۰۵۹Q9T5 3HK_VAR244636_12421_002_BLACK_V1_Default
 • ۰۵۹Q9T7 VAR IMEA ZA MTN
 • ۰۵۹Q9V5 VAR EU HU VODAFONE SL
 • ۰۵۹Q9V6 Vodafone RO VAR243509 Black v1_Default
 • ۰۵۹Q9V7 VAR EU CZ VODAFONE
 • ۰۵۹Q9V9 VAR EU NO TELENOR
 • ۰۵۹Q9W0 VAR EU NO CV
 • ۰۵۹Q9X4 VAR APAC ID CV
 • ۰۵۹R028 VAR APAC MY CV
 • ۰۵۹R034 VAR EU NL CV
 • ۰۵۹R081 VAR EU PL CV
 • ۰۵۹R083 VAR EU PL POLKOMTEL
 • ۰۵۹R096 VAR EURO1 GB CV
 • ۰۵۹R0B4 VAR EU FI CV
 • ۰۵۹R0G8 VAR EU DK TELENOR
 • ۰۵۹R0G9 VAR EU DK CV
 • ۰۵۹R0H6 VAR EU IT TIM
 • ۰۵۹R0H7 VAR IMEA-MEA3 AE CV MIDDLE EAST
 • ۰۵۹R0L1 VAR EURO2 DE O2 POSTPAID
 • ۰۵۹R0N5 VAR EU IT 3
 • ۰۵۹R0Z2 VAR EU FR CV
 • ۰۵۹R120 VAR IMEA-MEA3 NG CV
 • ۰۵۹R173 VAR IMEA-MEA3 GH CV
 • ۰۵۹R178 VAR EU FR BOUYGUES TELECOM SL
 • ۰۵۹R194 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA
 • ۰۵۹R1V9 VAR EU SE CV
 • ۰۵۹R1W9 VAR EURO1 GB EE SL
 • ۰۵۹R1Z1 VAR EURO2 CH SWISSCOM
 • ۰۵۹R1Z2 VAR EURO2 CH CV ALPS
 • ۰۵۹R2L2 VAR EU UA CV
 • ۰۵۹R2N5 VAR EURO1 GB O2 SL
 • ۰۵۹R2P0 VAR EURO1 IE O2 SL
 • ۰۵۹R2R7 VAR EU ES CV
 • ۰۵۹R2S0 VAR EURO2 CH ORANGE BLACK
 • ۰۵۹R2S1 VAR EU FR ORANGE SL
 • ۰۵۹R367 VAR EU PL PTK CENTERTEL (ORANGE)
 • ۰۵۹R376 VAR APAC TW CV
 • ۰۵۹R3Q9 VAR APAC NZ VODAFONE
 • ۰۵۹R4G8 VAR EURO2 AT ORANGE
 • ۰۵۹R4L7 VAR EURO1 DEVELOPER DEVICE
 • ۰۵۹R4P1 VAR EU PT CV
 • ۰۵۹R4Q3 VAR EURO1 IE METEOR MOBILE SL
 • ۰۵۹R4Q9 VAR AMERICA BR OI MANAUS
 • ۰۵۹R4X9 VAR EU HU TMOBILE SL
 • ۰۵۹R592 VAR EU NL KPN
 • ۰۵۹R5X0 VAR EU BE PROXIMUS
 • ۰۵۹R607 VAR EU CZ T-MOBILE
 • ۰۵۹R609 VAR EU CZ SK CV
 • ۰۵۹R635 VAR EU HR T-MOBILE SL
 • ۰۵۹R651 VAR IMEA-MEA3 EG LY CV
 • ۰۵۹R667 VAR APAC PHILIPPINES PH CV
 • ۰۵۹R669 VAR IMEA MEA3 JO LB PS CV
 • ۰۵۹R6C9 VAR EU HUNGARY HU CV
 • ۰۵۹R6G6 VAR EU EE LV LT CV
 • ۰۵۹R713 VAR APAC BD CV
 • ۰۵۹R715 VAR APAC NP CV
 • ۰۵۹R718 VAR EU CEE CV
 • ۰۵۹R754 VAR APAC LK CV
 • ۰۵۹R761 VAR EU PL PLAY MOBILE
 • ۰۵۹R7F6 VAR EU FI ELISA
 • ۰۵۹R7G4 VAR EU SK ORANGE
 • ۰۵۹R7P8 VAR IMEA-MEA3 EASTAFRICA AV
 • ۰۵۹R7R9 VAR EU KZ CV
 • ۰۵۹R7S5 VAR EU NO/SE SCANDINAVIA AV
 • ۰۵۹R7T0 VAR IMEA MEA3 PK CV
 • ۰۵۹R7X9 VAR EU IL CV
 • ۰۵۹R7Z4 VAR EU GR CV
 • ۰۵۹R802 VAR AMERICA LTA1 CO CLARO
 • ۰۵۹R823 VAR IMEA-MEA3 IQ CV
 • ۰۵۹R830 VAR EU ADRIATIC AV
 • ۰۵۹R866 VAR EU IS CV
 • ۰۵۹R8Z8 VAR IMEA-MEA3 AFRICAN AV
 • ۰۵۹R985 VAR EURO1 IE CV
 • ۰۵۹S074 VAR EU HU TELENOR SL
 • ۰۵۹S080 VAR EU CY CV
 • ۰۵۹S0S5 VAR IMEA ZA CELL C
 • ۰۵۹S1C3 VAR AMERICA LTA1 PR CV
 • ۰۵۹S270 VAR AMERICA CR CV
 • ۰۵۹S3R2 VAR EU FR ORANGE SL LTE ENABLED
 • ۰۵۹S4B2 VAR AMERICA LTA1 SV CLARO CA
 • ۰۵۹S4L3 VAR AMERICA CR CLARO SL
 • ۰۵۹S4L6 VAR AMERICA-LTA1 GT TIGO CA SL
 • ۰۵۹S6N8 VAR APAC KH CV
 • ۰۵۹S7D4 VAR AMERICA-LTA1 VE DIGITEL SL
 • ۰۵۹S972 VAR APAC PH GLOBE TELECOM SL
 • ۰۵۹T036 VAR AMERICA-LTA1 CLARO CA SL
 • ۰۵۹T2Z2 VAR EURO1 GB VODAFONE PAYG SL
 • ۰۵۹T324 VAR EURO1 GB VODAFONE PAYG
 • ۰۵۹T854 VAR AMERICA LTA1 CL CLARO SL

پروداکت کد های لومیا ۸۲۰ با RM-826

 • ۰۵۹R4C4 VAR APAC CN CV
 • ۰۵۹R4F3 VAR IMEA IN CV
 • ۰۵۹R661 INDIA SWAP PACKAGE
 • ۰۵۹R4W2 LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
1 نظر
 1. mahdi کاربر می گوید

  ba salam va arz tabrik sal jadid
  lumia 820 ba rm-824 kodom ram farsi hast
  ?
  mamnon

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept