پروداکت کد های لومیا ۶۳۰ RM-976 RM-977

 

پروداکت کد های لومیا 630 پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۶۳۰ با RM-976 و RM-977

پروداکت کد های لومیا ۶۳۰ با RM-977

 • ۰۵۹W012 VAR APAC AU VF SL
 • ۰۵۹V936 VAR LTA 7R CV
 • ۰۵۹V508 GLOBAL SWAP
 • ۰۵۹V556 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹W0V3 GLOBAL 2ND EDITION SWAP
 • ۰۵۹V9D6 VAR LTA BR CLARO
 • ۰۵۹V9C0 VAR APAC AU CV
 • ۰۵۹V9C9 VAR APAC TH CV
 • ۰۵۹V8T9 VAR LATAM AR CV SKD
 • ۰۵۹V8T8 VAR LATAM AR TELECOM SL SKD

پروداکت کد های لومیا ۶۳۰ با RM-976

 • ۰۵۹V509 GLOBAL SWAP
 • ۰۵۹V558 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹V950 VAR EURO 7F CV
 • ۰۵۹V951 VAR EURO TR CV
 • ۰۵۹V9B1 VAR EURO IT CV
 • ۰۵۹V9C4 VAR EURO IT TIM
 • ۰۵۹V9F2 VAR EURO HR VIPNET SL
 • ۰۵۹V9F3 EURO DE TELEKOM
 • ۰۵۹V9F4 VAR EURO GB CV
 • ۰۵۹V9G6 VAR EURO DE CV
 • ۰۵۹V9G8 VAR EURO PL PLAY
 • ۰۵۹V9G9 VAR EURO PL POLKOMTEL
 • ۰۵۹V9L5 VAR EURO 3V CV
 • ۰۵۹V9N6 VAR EURO GR COSMOTE
 • ۰۵۹V9P8 VAR EURO DE VF
 • ۰۵۹V9P9 VAR EURO 6A CV
 • ۰۵۹V9Q0 VAR EURO IT WIND
 • ۰۵۹V9Q1 VAR EURO CH SWISSCOM SL
 • ۰۵۹V9Q3 VAR EURO NL CV
 • ۰۵۹V9Q4 VAR EURO BE CV
 • ۰۵۹V9Q5 VAR EURO 9T CV
 • ۰۵۹V9Q6 VAR EURO CH ORANGE SL
 • ۰۵۹V9R2 VAR EURO IT VF
 • ۰۵۹V9X6 VAR EURO 7L CV
 • ۰۵۹W000 VAR EURO DE O2
 • ۰۵۹W011 VAR IMEA 3T CV
 • ۰۵۹W019 VAR IMEA 3M CV
 • ۰۵۹W020 VAR IMEA ZA CV
 • ۰۵۹W026 VAR EURO GB O2 SL
 • ۰۵۹W043 VAR EURO 3W VF SL
 • ۰۵۹W046 VAR EURO 3X VF
 • ۰۵۹W0F1 VAR EURO IE O2 SL
 • ۰۵۹W0L2 VAR IMEA ZA MTN
 • ۰۵۹W0M5 VAR EURO PL ORANGE
 • ۰۵۹W0M6 VAR EURO RO ORANGE SL
 • ۰۵۹W0M7 VAR EURO IT H3G
 • ۰۵۹W0M9 VAR EURO 3P TMO
 • ۰۵۹W0P3 VAR EURO GB TESCO MOBILE SL
 • ۰۵۹W0Q1 VAR IMEA IN CV
 • ۰۵۹W0T4 VAR EURO GB EE SL
 • ۰۵۹W0V1 GLOBAL 2ND EDITION SWAP
 • ۰۵۹W0V4 VAR EURO 3N TMO SL
 • ۰۵۹W0Z9 VAR EURO GR VF
 • ۰۵۹W1B1 VAR EURO BA BH TELECOM SL
ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept