پروداکت کد های لومیا ۵۳۰ دوسیم کارت RM-1019

بررسی تخصصی نوکیا لومیا 530

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۵۳۰ دوسیم کارت RM-1019

پروداکت کد های لومیا ۵۳۰ دوسیم کارت با RM-1017

 • ۰۵۹W357: RM-1019 VAR IMEA IN CV
 • ۰۵۹W368: RM-1019 VAR IMEA 3M CV
 • ۰۵۹W369: RM-1019 VAR APAC MY CV
 • ۰۵۹W381: RM-1019 VAR EURO FR CV
 • ۰۵۹W3M4: RM-1019 VAR APAC VN CV
 • ۰۵۹W3P9: RM-1019 VAR APAC ID ERA
 • ۰۵۹W3Q0: RM-1019 VAR APAC ID PAR
 • ۰۵۹W3Q1: RM-1019 VAR APAC ID TRI
 • ۰۵۹W426: RM-1019 VAR APAC HK CV
 • ۰۵۹W448: RM-1019 VAR APAC CN CV
 • ۰۵۹W454: RM-1019 VAR IMEA 9L CV
 • ۰۵۹W460: RM-1019 VAR IMEA IR CV
 • ۰۵۹W461: RM-1019 VAR IMEA 9Z CV
 • ۰۵۹W462: RM-1019 VAR EURO 6A CV
 • ۰۵۹W4J5: RM-1019 VAR EURO DE CV
 • ۰۵۹W4W9: RM-1019 VAR IMEA 3T CV
 • ۰۵۹W504: RM-1019 VAR EURO 9T CV
 • ۰۵۹W518: RM-1019 VAR APAC SG CV
 • ۰۵۹W520: RM-1019 VAR IMEA 7P CV
 • ۰۵۹W5G1: RM-1019 VAR EURO UA CV
ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept