ویژگی های جدید کورتانا به نام evening glance, flight tracking و بیشتر منتشر خواهند شد

ویژگی های جدید کورتانا به نام evening glance, flight tracking و بیشتر منتشر خواهند شد

ویژگی های جدید کورتانا با تنظیماتی برای Glance, پیشنهادات و بیشتر برای شما خواهند امد. glance بصورت روزانه خواهد شد و بصورت روزانه تغییر خواهد کرد و میتواند ساعت مسافرت شما, اتفاقاتی که در تقویم شما رخ میدهد و ساعت ها و تاریخ های پرواز ها را هم میتواند به شما نشان دهد.

پیشنهادات برای کنسرت ها اضافه خواهد شد. کنسرت های پیشنهادی بر اساس جستجوهای شما در گوشی ویندوزفونی تان یا در ویندوز و یا بر روی سایت bing.com خواهد بود و کنسرت هایی که تا ۱۰۰ مایلی شما رخ میدهند را به شما پیشنهاد میدهد. همچنین شما میتوانید در مورد خواننده و تاریخ برگزاری و اطلاعات بیشتر در مورد کنسرت از کورتانا بپرسید.

اگر شما در یک هفته بدنبال یک پرواز باشید و ان را دوبار در طول همان هفته در bing.com و یا با کورتانا جستجو کنید، دستیار صوتی ویندوزفون تشخیص میدهد که این پرواز برای شما مهم است ان را بعنوان یکی از جذابیت ها در دفترچه یادداشت مخصوص کورتانا قرار میدهد، علاوه بر این میتوانید در صفحه اصلی bing.com نیز این ویژگی را مشاهده کنید.

کورتانا یک ویژگی دیگر نیز پیدا خواهد کرد و ان پیشنهاد دادن برنامه و بازی ها بر اساس منطقه شماست. Cortana ویندوزفون شما را از برنامه هایی که مرتبط با منطقه شماست اشنا میکند و انها را به شما پیشنهاد میدهد، و نشان دادن این پیشنهاد را بعد از مدتی قطع میکند.

نظر شما راجع به این ویژگی هایی که به کورتانا اضافه میشود چیست؟

منبع: Microsoft

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept