ویندوز ۱۰ برای گوشی های هوشمند فقط ویندوز ۱۰ نام میگیرد

ویندوز 10 برای گوشی های هوشمند فقط ویندوز 10 نام میگیرد

کنفرانس یکم بهمن همانطور که قبلا هم گفته شد در مورد ویندوز ۱۰ بود اما در بین کنفرانس نیز گفته شد که برای معرفی ویژگی های ویندوز ۱۰ برای گوشی ها هفته های بعد بصورت اختصاصی به ویندوز ۱۰ نسخه گوشی های هوشمند میپردازیم.

برای همین صحبت خاصی در مورد ویندوز ۱۰ بر روی گوشی های هوشمند نشد و جلسه نیز تمام شد. در پایان جلسه تری و نادلا از سرپرستان مایکروسافت بر روی صحنه قرار گرفتند تا حاضران سوالات خود را بپرسند. یکی از سوالاتی که پرسیده شد، مهمترین سوال همه کاربران ویندوز فون بود. نسخه ویندوز ۱۰ برای گوشی ها چه نام خواهد گرفت؟ ویندوز ۱۰ برای گوشی؟ویندوز فون ۱۰؟ ویندوز موبایل ۱۰؟ اما جواب خیلی ساده بود:

ویندوز ۱۰

فقط و فقط ویندوز ۱۰٫ درست است که این کمی برای اینکه درباره ویندوز صحبت میشود بین نسخه موبایل و کامپیوتر ان تفاوت قایل شیم. ولی این مطلبی است که Terry Myerson ان را تایید کرد. تمام دستگاه های ویندوزی سیستم عاملی با نام ویندوز ۱۰ را خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept