نوکیا نقشه خود در مورد تجارت گوشی های هوشمند را تصحیح کرد

نوکیا به دنیای گوشی های هوشمند باز خواهد گشت؟

نوکیا در سال ۲۰۱۴ قسمت گوشی های هوشمند خود را به مایکروسافت فروختو البته که قسمت های بزرگ این شرکت همچون بخش HERE نزد این شرکت باقی ماند. در این اواخر نوکیا در قولی این مسئله را بیان کرد که قصد بازگشت به دنیای گوشی های هوشمند را دارد و چند روز پیش این حرف خود را تصریح کرد و توضیح واضحتری در مورد آن را بیان کرد.

نوکیا در پی این قضیه است که با دیگر شرکت ها و تولید کننده ها قرار داد همکاری امضا کند و لایسنس نام شرکت خود را به آنها بدهد و البته اینکار را تحت نظر مهندسی و نظارتش انجام خواهد داد. دقیقا مثل کاری که با تبلت نوکیا N1 انجام داد.

“راه درست برای بازگشت نوکیا به دنیای گوشی ها از قسمت لایسنس و حق نام مدل است. این بدین معناست که یک همکار داشته باشیم که بتواند تمام کارهای بازاریابی و پشتیبانی و فروش را برای مخصولات انجام دهد.

وقتی ما یک همکار در سطح جهانی پیدا کنیم که بتواند این مسئولیت ها را برعهده بگیرد، ما همکاری نزدیکی با آن خواهیم کرد و در مورد طراحی و تکنولوژی به آن شرکت راهنمایی خواهیم داد. کاری که با تبلت نوکیا N1 انجام دادیم. این تنها راهی است که نوکیا میتواند به دنیای گوشی ها بازگردد و ما به نام نوکیا افتخار میکنیم و مردمی که عاشقش هستند نیز میتوانند آن را داشته باشند.”

اگر شما مشتاق این هستید که نوکیا گوشی جدیدی بدهد پس باید صبر کنید. چون طبق قرار دادش با مایکروسافت تا پایان سال ۲۰۱۶ حق ندارد گوشی تولید یا عرضه کند. با توجه به اینکه نوکیا تمام بخش گوشی خود را فروخته است نیز اینکه نوکیا چنین تصمیمی را بگیرد طبیعی است. بنظر شخصی من اگر میخواست به دنیای گوشی های هوشمند بازگردد و آن را ادامه دهد، فروش آن بخش اشتباه مضحکی به شمار می آید چون اکنون برای ساخت یک گوشی توسط خودش دوباره از ابتدا باید همه چیز را دور هم جمع کند.

منبع: نوکیا

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept