نسخه پیش نمایش ویندوز ۱۰ برای گوشی ها را کمی بعد از شروع بهمن خواهید داشت

مایکروسافت ویندوز 10 نسخه گوشی را در 21 ژانویه معرفی خواهد کرد

ما برنامه phone insider را در استور ویندوز فون مشاهده کردیم و البته که احتمال این هست که این برنامه برای دریافت نسخه پیش نمایش ویندوز ۱۰ بر روی گوشی ها باشد، Gabriel Aul نیز تایید کرد که مطالب کاملی در ۲۱ ژانویه مصادف با اول بهمن دریافت خواهید کرد.

نسخه پیش نمایش ویندوز 10 برای گوشی ها را کمی بعد از شروع بهمن خواهید داشت

هم اکنون یکی دیگر از افراد به نام Mary Jo Foley این مسئله را تایید کرد که کمی بعد از این کنفرانس اپدیت نسخه پیشنمایش منتشر میشود و میتوانیم ان را دریافت کنیم. البته این قضیه نیز بنظر شخصی من نیازی به تایید نداشت چون مسلما بعد از اینکه این نسخه از ویندوز برای گوشی ها معرفی شود دریافت نسخه پیش نمایش ان طبیعی است و این قضیه چون در اول بهمن برگذار میشود پس در اوایل بهمن میتوان انتظار داشتن ویندوز ۱۰ را بصورت پیش نمایش داشته باشیم.

او در جواب این سوال که ایا ویندوز (موبایل) ۱۰ را خواهیم دید این جواب را داده است:

Yep. Public preview expected some time shortly after Jan. 21 event.

اگر چه هنوز مایکروسافت این قضایا را رسما تایید نکرده است. بنظر بنده حتی اگر این افراد هم این قضیه را تایید نمیکردند با اتفاقاتی که در حال رخ دادن است میتوان این قضایا را حدس زد و پیش بینی کرد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept