مایکروسافت فردا لومیا ارزان قیمت دیگری را معرفی خواهد کرد

مایکروسافت فردا لومیا ارزان قیمت دیگری را معرفی خواهد کرد

مایکروسافت امروز خبری را منتشر کرد که قرار است فردا اتفاق بیوفتد. اینکه فردا قرار است چه اتفاقی بیوفتد روشن نیست و فقط یک عکس برای این مسئله منتشر شده است. از این نکات میتوان حدس زد که مایکروسافت میخواهد گوشی لومیا رزان قیمت دیگری را معرفی کند.

شرکت مایکروسافت از همه کارکنان میخواهد تا فردا ساعت ۸ به وقت UK برای اخبار جدید به سایتش بروند. همانطور که در عکس میبینید نوشته ای اینگونه داریم: How much goes into a super-affordable lumia?

نظرشما چیست؟ فردا مایکروسافت فردا لومیا ارزان قیمت دیگری را معرفی خواهد کرد و باید منتظر گوشی ارزان قیمت دیگری با نام لومیا باشیم؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept