لومیا ۹۳۰ های بیشتری اپدیت لومیا Denim را دریافت کردند

مایکروسافت در حال کار بر روی مشکل صفحه نمایش لومیا 930 است (2)

مایکروسافت بنظر میرسد که اپدیت لومیا Denim را منتشر کرد و گوشی های بیشتری در حال دریافت این اپدیت هستند. این اپدیت اکنون برای گوشی های لومیا ۹۳۰ در برخی کشور ها در دسترس است.

قبلا در سایت لیست های مختلفی از کشور هایی که اپدیت را برای گوشی هایشان دریافت کرده بودند قرار دادیم اما اکنون اپدیت برای قسمت های دیگر نیز منتشر شده است و ان لیست قدیمی کمی تغییر پیدا کرده است. اکنون در کشور های زیر اپدیت برای گوشی های لومیا ۹۳۰ منتشر شده است.

 • Bahrain
 • Belgium (Country variant and Proximus)
 • Czech Republic (Vodafone)
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France (Country variant and SFR)
 • German (Country variant, O2, T-Mobile and Vodafone)
 • Hungary (Vodafone)
 • Iceland
 • Italy (Country variant and 3 Italy)
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Netherlands (Country variant and Vodafone)
 • Norway
 • Oman
 • Poland (Polkomtel and T-Mobile)
 • Portugal (Vodafone)
 • Qatar
 • Saudi Arabia
 • Sweden
 • Taiwan (Country variant and CHT)
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom (Vodafone)
 • Yemen

منبع: Microsoft Mobile

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept