قرار گرفتن عکس های پس زمینه اصلی ویندوز ۱۰ موبایل در تاریخ تولد مایکروسافت !

قرار گرفتن عکس های پس زمینه اصلی ویندوز 10 موبایل در تاریخ تولد مایکروسافت !

خب همانطور که میدانیم هر نسخه از ویندوز پس زمینه های اصلی مخصوص خودش را دارد و در قسمت خاصی قرار دارند و در نسخه ۱۰۵۱۲ از پیش نمایش ویندوز ۱۰ موبایل پس زمینه های اصلی ویندوز ۱۰ که در نسخه زسمی بودند در موبایل نیز در دسترس قرار گرفتند.

وقتی شما میخواهید به آنها دسترسی داشته باشید میتوانید به تنظیمات و قسمت صفحه نمایش بروید و عکس پس زمینه یا صفحه قفل خود را تعیین کنید و یک قسمت از عکس های پیشنهادی عکس های پیشفرض و اصلی ویندوز هستند.

قرار گرفتن عکس های پس زمینه اصلی ویندوز 10 موبایل در تاریخ تولد مایکروسافت !

در ویندوز ۱۰ موبایل این عکس ها در قسمت مخصوص خود قرار نگرفتند و مایکروسافت باید آنها را در محلی قرار میداد، خب همانطور که میدانیم یکی از دسته بندی عکس ها بر اساس تاریخ است و این پس زمینه ها در تاریخ جالبی قرار گرفته اند.

عکس ها در تاریخ آپریل ۱۹۷۵ هستند. چرا این تاریخ؟ اتفاقی بوده است؟ اگر کمی جستجو کنیم خیلی هم اتفاقی نیست چون این تاریخ دقیقا تاریخ تولد و شروع به کار مایکروسافت است. نکته جالبی بود؟ اکنون میدانیم این تاریخ اتفاقی نیست و دلیل اینکار چیست.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept