قرار دادن پس زمینه بصورت تمام صفحه بر روی صفحه شروع ویندوز ۱۰

قرار دادن پس زمینه بصورت تمام صفحه بر روی صفحه شروع در ویندوز 10

کنفرانس خبری یکم مایکروسافت در مورد ویندوز ۱۰ برای گوشی ها نبود و قرار شد اختصاصا در مورد گوشی ها در روز های دیگر صحبت شود. اما بواسطه نشان دادن ویندوز ۱۰ بر روی تمام دستگاه ها ویندوز ۱۰ برای گوشی نیز نمایش داده شد. و یکی از قابلیت ها قرار دادن پس زمینه بصورت تمام صفحه بر روی صفحه شروع بود.

اولین گوشی که نشان داده شد یکی از پرچمداران کنونی مایکروسافت یعنی لومیا ۱۵۲۰ بود. ابتدا گوشی بر روی صفحه قفل بود که تغییرات زیادی را بر روی صفحه قفل ندیدیم ولی همینکه قفل باز شد صفحه شروع ان کمی متفاوت بود با ویندوز ۸ یا ۸٫۱٫ قابلیت قرار دادن عکس در پس زمینه ای که در ویندوز فون ۸٫۱ بود اینجا نیز هست اما اکنون بصورت تمام صفحه کل صفحه را میگیرد.

این نیز ویژگی دیگری است که در کنار دیگر تغییرات به ویندوز ۱۰ برای گوشی ها اضافه شده است. اخبار جدیدتر و کاملتر هنگام کنفرانس های بعدی و اخبار کاملتر قرار خواهند گرفت.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept