علامت مایکروسافت لومیا بر روی ماشین تیم Lotus F1

علامت مایکروسافت لومیا بر روی ماشین تیم Lotus F1

مایکروسافت با تیم Lotus F1 برای مدتی همکاری میکنند و شریک محسوب میشوند. در کنار همکاری ها و فعالیت هایی که با یکدیگر دارند یک حرکت جالب را میتوان بر روی ماشین هایی که برای تمرین British Grand Prix به Silverstone مشاهده کرد و بنظرتان چیست؟

لوگو مایکروسافت لومیا بر روی ماشین این تیم خوب بنظر میرسد!

علامت مایکروسافت لومیا بر روی ماشین تیم Lotus F1

این تنها لوگو بر روی این ماشین نیست ولی خیلی واضح و مشخص است و خیلی جالب بر روی این خودرو خودنمایی میکند. نظر شما در مورد این تفریح و البته تبلیغ و قدرتنمایی چیست؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept