سایت های نوکیا در حال پیوستن به مایکروسافت هستند. اکنون فرانسه و هند و US

سایت های نوکیا در حال پیوستن به مایکروسافت هستند. اکنون فرانسه و هند و US

همین چند هفته پیش بود که سایت نوکیا در کشور UK شروع کرد به اینکه کاربران را با لینک هایی به صفحه مایکروسافت ارجاع دهد. صفحه ای که مخصوص محصولات نوکیاست اما در سایت مایکروسافت تشکیل شده است و اینگونه به نظر میرسد که سایت نوکیا به سایت مایکروسافت خواهد پیوست. این عملکرد در حال پیشرفت رو به جلو است و سایت های نوکیا در کشورهای مختلف در حال انجام چنین عملی هستند و US و هند و فرانسه نیز اکنون به مایکروسافت پیوستند.

این فرایند تا جایی پیش خواهد رفت که فروش محصولات نیز در سایت مایکروسافت انجام خواهد شد و تمام محصولاتی که توسط نوکیا ساخته میشدند یا میشوند در این سایت در ماه اپریل قرار خواهند گرفت. سایت گفتگو نوکیا هنوز باقی مانده و اخبار ان بروز هستند و اپدیت میشود اما بنظر ما این سایت نیز بزودی منتقل خواهد شد.

منبع: Nokia US

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept