ساده ترین بازی ویندوزفون Square Me بینایی شما را میسنجد

ساده ترین بازی ویندوزفون Square Me بینایی شما را میسنجد

انها میگویند که ساده ترین همیشه سرگرم کننده ترین هست. Square Me را شاید بتوان ساده ترین بازی ویندوزفون دانست که امیدوارند تا بازی انها وارد دنیای بازی های معروف ویندوزفونی بشود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/9b8b16bb-385a-4f25-93dc-6b87ae732b6d?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

Square Me اصلا سبک سختی ندارد و یک بازی خیلی ساده است. بازی از مربع هایی همرنگ تشکیل شده است که بر روی یک صفحه هستند و یکی از انها رنگی متفاوت و در واقع کمرنگ تر از دیگران دارد. هدف بازی اینست که تا جایی که میتوانید در یک دقیقه به جلو پیش بروید و پازل ها را حل کنید. بازی بهمین سادگی که میگوییم نیز نیست، اگر خیلی جلو بروید ممکن است خیلی سورپرایز شوید وقتی که نتوانید یک مربع کوچک که کمی کمرنگ تر از بقیه هست را در بین دیگران پیدا کنید.

یک بازی با سبک ساده و که میتوانید دقایق کوتاه بیکاری شما را پر کند. در ابتدا تعداد کل مربع ها کم است مشخص شدن مربعی که متفاوت است کار راحتی است و هر چه به جلو میرویم، تعداد مربع ها بیشتر میشود و رنگ انها برای تشخیص دادن سخت و سخت تر میگردد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/60c8629e-10d4-491c-adfc-afac4349af2e?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

یک زمانسنج نیز به شما تنها یک دقیقه زمان برای حل کردن هر چه بیشتر پازل ها میدهد و یک شمارشگر نیز تعداد پازل های حل شده توسط شما را در بالای صفحه نشان میدهد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept