ساخت لیست کار ها با Wunderlist ویندوز فون

ساخت لیست کار ها با Wunderlist ویندوز فون

Wunderlist برنامه ای بسیار خوب جهت اینست که بخواهید لیستی از کارهای خود را یادداشت کنید و انها را فراموش نکنید. ساخت لیست کار ها Wunderlist ویندوز فون کارها را برایتان بسیار اسانتر خواهد کرد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/4f22818d-8d00-4ac3-a7d5-0e028b4e64ba?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اگر مسافرتی میخواهید بروید و جاهای دیدنی ان را میخواهید ببینید و نمیخواهید فراموش کنید، اگر لیست خریدی میخواهید بسازید، پروژه ای دارید که برنامه ای از کار ها دارد، کارهای روز دیگرتان طولانی است و ممکن است یادتان برو. براحتی با این برنامه میتوانید یک لیست خوب برای خود بنویسید و هیچوقت نگران فراموشی ان نباشید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/f07729c4-e90d-4561-9fe7-0840ddb7a5f5?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

لیستی که تهیه میکنید را میتوانید با دیگران نیز به اشتراک بگذارید و حتی خودتان نیز در دستگاه های مختلف میتوانید به ان دسترسی داشته باشید پس هر جا میتوانید ان را داشته باشید. البته برنامه قابلیت های ریز و خوب دیگری نیز دارد که میتوانید بعد از نصب انها را خودتان امتحان کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept