زنگ alarm برای ویندوز فون که با جواب به سوالات صدایش قطع میشود Mi Challenge Alarm

زنگ alarm برای ویندوز فون که با جواب به سوالات صدایش قطع میشود Mi Challenge Alarm

Mi Challenge Alarm یک برنامه زنگ هشدار Alarm است که منحصرا برای ویندوز فون طراحی شده است. برای اینکه این برنامه را قطع کنید و یا اینکه ان را snooze کنید باید کمی سختی بکشید! و همین باعث بیدار شدنتان از خواب های سنگین میشود.

زمانیکه برنامه شروع به الارم زدن و زنگ زدن کرد، بر اساس عکس ها و موسیقی های شما سوال هایی را میپرسد. اگر شما یکی از سوال ها را غلط پاسخ دهید زنگ قطع نمیشود و صدای ان ادامه پیدا خواهد کرد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/c782ee79-e301-452d-a668-326e14b74eaa?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

 

Mi Challenge Alarm یک برنامه زنگ هشدار عالیست که میتواند جایگزین هشدار Alarm اصلی گوشی شما شود. اگر چه این برنامه کمی به عکس ها و موسیقی های شما وابسته است.

برنامه بسیار ساده طراحی شده است و پیچیده نیست. برای تنظیم الارم یا همان زنگ هشدار کافیست بر روی “+” ضربه بزنید و ساعت را تنظیم کنید. برای تنظیم ساعت میتوانید دستی ان را تنظیم کنید و یا اینکه انگشت خود را نگه دارید تا دایره به ترتیب به جلو برود و ساعت تنظیم شود

وقتی که اهنگ شروع به زدن میکند یک پاپ اپ باز میشود که مانند الارم طبیعی است ولی برای بتوانید ان را قطع کنید باید داخل برنامه بروید و به سوال هایی پاسخ دهید.

سه سوال از شما پرسیده میشود و باید به هر سه سوال پاسخ درست دهید. در مورد سوال ها مثلا عکسی را به شما نشان میدهد و در مورد اینکه درکدام البوم است از شما میپرسد. اهنگی از اهنگ های شما پخش میشود و از شما میپرسد که این کدام خوانند است و یا جزو کدام سبک است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/0eed210a-31f5-44d4-a920-bc7beb15ca14?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

شاید بنظر این سوال ها سخت بیایند ولی جواب ها شما را قانع میکنند، گاهی همه جواب ها یکی و درست هستند و گاهی سه جواب دیگر انقدر پرت و مسخره هستند که براحتی جواب درست بدست می اید، اینها شاید ساده باشند ولی باعث فکر کردن شما و بیدار شدنتان از خواب میشوند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept