در بازی Pirates of Everseas برای ویندوز فون دزد دریایی باشید

در بازی Pirates of Everseas برای ویندوز فون دزد دریایی باشید

هی کاپیتان! امپراطوری بزرگ دزد دریایی خودتان را بسازید و بر بقیه حکمفرمایی کنید. شهر خود را توسعه دهید، کشتی های مختلف بسازید، دریای ازاد را اکتشاف کنید و با دشمنانتان در یک بازی استراتژیک مبارزه کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/c45a0b3e-cd99-4f28-a219-c6c433e7f356?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی Pirates of Everseas برای ویندوز فون یک بازی استراتژیک و زیبای ویندوز فونی است که در ان شما باید دنیایی خودتان را بسازید و بعنوان یک دزد دریایی پیشرفت کنید. شهر مخصوص خودتان را دارید پس با تفکر و استراتژیک خودتان ان را بزرگ و بزرگتر کنید. شما فقط یک کشتی ندارید. ارتشی از کشتی های مختلف بسازید.

کشتی های خودتان را اپدیت کنید و انها را به اسلحه های مختلف تجهیز کنید و سپس ارتشی را بسازید که کسی جلودار ان نباشد. در جنگ ها از روش های استراتژیک استفاده کنید و با روسای مختلف دزد دریایی بجنگید و فرمانروایی خود بر بقیه را ثابت کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/b4f000b3-35bd-4121-9f14-1d5a3270ea91?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی از گرافیک زیبایی برخوردار است و برای همه گوشی ها نیز قابل اجراست. دقت کنید که برای اجرا نیاز به اتصال به اینترنت دارد. بازی کاملا رایگان است اما میتوانید موارد بیشتری در بازی خریداری کنید تا قوی تر شوید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept