دانلود بازی واقعیت افزوده ویندوز فون به نام COPTAR

دانلود بازی واقعیت افزوده ویندوز فون به نام COPTAR

COPTAR یک بازی واقعیت افزوده هست که شما نه تنها پشت یک هلوکپوتر خواهید نشست و کنترل ان را خواهید داشت بلکه با انچه پشت گوشی شماست نیز درگیر خواهید بود. بازی COPTAR از لنز دوربین شما استفاده میکند تا از انچه در دنیای واقعی و خارج گوشی شماست به عنوان پس زمینه بازی استفاده کند حالا یا خیابان باشد یا اتاق پذیرایی خانه تان. سبک بازی خیلی مشابه دیگر بازی های جنگی است با ماموریت های مختلف و تجهیزات گوناگون.

بازیبرای رم های ۵۱۲ مگابایت نیز قابل اجراست. بازی در طول پنج ماموریت مختلف میگذرد که شما در انها باید تعداد مشخصی از نیروهای دشمن را نابود کنید. به محض شروع بازی، دوربین شما فعال میشود و از هر انچه در پس زمینه شماست به عنوان پشت صفحه زمینه بازی استفاده میکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/ffef83b3-aca3-4182-b54d-8092498ce066?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

کنترل هلکوپتر به سادگی با حرکت دادن گوشی شما صورت میگیرد و کنترل تیر اندازی بوسیله دو دسته ایست که در دوطرف سیستم کنترل هلکوپتر قرار دارند. البته کنترل انها کمی سخت است و شاید براحتی تیر های خود را از دست بدهید. نه تنها کنترل تیراندازی سخت است بلکه اتش تیرهای ماشین تیراندازی نیز ضعیف است و این نیز کمی تیراندازی را سخت میکند. البته اتش موشک ها قوی است و شلیک و هدف گیری انها راحتتر است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/963cc403-7b60-4ea3-81dc-0af34d21031e?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

یک رادار بر روی صفحه وجود دارد که در ان محل هلکوپتر های دشمن را با هلکوپتر های خودی نشان میدهد. نقطه های قرمز نیروهای دشمن هستند و باید احتیاط کنید چون هلکوپتر های دشمن میتوانند خطرناک باشند و اگر دقت نکنید و انها پشت سر شما قرار بگیرند، فرار کردن کار کمی سختی است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept