دانلود بازی عکس العملی و سرعتی ویندوزفون به نام WhatWay

دانلود بازی عکس العملی و سرعتی ویندوزفون به نام WhatWay

WhatWay یک بازی سرعتی است که شما باید با بیشترین سرعتی که میتوانید عکس العمل خود را نشان دهید. بازی بسیار ساده ایست و گاهی راه های ساده بهترین راه است. ما بازی هایی را دوست داریم که سریع آن را اجرا کنیم و یه مدت کوتاه آن رابازی کنیم و بعد از آن به کارمان برسیم. WhatWay یکی از این بازی هاست اما ممکن است شما معتاد این بازی شوید.

بهترین راه برای یادگیری این بازی قسمت آموزشی آن است که با انجام آن بازی را خیلی راحت یاد میگیرید. در بازی شما احتیاج دارید که صفحه را مستقیم به سمتی که فلش ها ظاهر میشوند و یا متفاوت ترین فلش بکشید. بطور مثال اگر ۵ فلشداشته باشیم به سمت بالا اشاره کنند و یک فلش که به سمت پایین باشد شما باید صفحه را به سمت پایین بکشید. نگران اینکه کجا را بکشید نباشید انگشت خود را هر جای صفحه بگذارید و به طرف دیگر سوایپ کنید یا بکشید فعال میشود و دستور العمل اجرا میکند.

دانلود بازی عکس العملی و سرعتی ویندوزفون به نام WhatWay

در بازی یک شمارشگر و زمانسنج نیز وجود دارد که یک دقیقه و سی ثانیه به شما وقت میدهد و اگر شما حرکت اشتباهی انجام دهید وقت سریعتر تمام میشود. هر چه سریعتر باشید امتیاز بیشتری کسب میکنید و اگر خیلی آهسته عکس العمل نشان دهید امتیازی نصیب شما نخواهد شد.

در پایان نیز براساس عملکرد شما امتیاز نهایی به شما نشان داده میشود. این بازی ساده را انجام دهید و بیشترین امتیازی که میتوانید را کسب کنید.

✔ لینک دانلود بازی عکس العملی و سرعتی WhatWay – ویندوزفون ۸ و ۸٫۱ – ۵ مگابایت

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept