خبر: تمام نرم افزارهای مایکروسافت آفیس برای ویندوز ۱۰ موبایل به روز رسانی می شوند.

Office 2016 Mobile

کاربران پیشین ویندوز ۱۰ موبایل می توانند نسخه های جدید مجموعه نرم افزارهای آفیس را از فروشگاه ویندوز دانلود و نصب نمایند. هرچند، به نظر میرسد این نسخه های جدید شامل فقط به روزرسانی های جزئی، بدون تغییرات اساسی و بدون تغییر قابل توجه ای در ضمیمه ها یا افزودنی‌ها هستند.
تاکنون، تمام اطلاعاتی که ما داریم این است که شماره ساخت برای این نرم افزارها از ۱۰۰۴۲ به ۱۰۰۶۲ تغییر کرده است. اگر متوجه موردی اضافه‌ یا تغییر اصلی در نرم افزارهای آفیس شده‌اید، لطفا نظر خود را اعلام کنید که اگر مورد ضروری باشد، این پست را به روز رسانی خواهیم نمود.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept