تمام بازی های Angry Birds برای ویندوز فون رایگان شدند

http://windowsarena.ir/wp-content/uploads/2014/08/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-15-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF.jpg

اگر شما از هواداران بازی های Angry Birds هستید و گوشی ویندوز فون نیز دارید، دلیلی ندارد که یکی از بازی های این مجموعه را امتحان نکنید حالا که تمام بازی های Angry Birds برای ویندوز فون رایگان شدند.

این رویه از اوایل امسال شروع شد که در اول سال بازی RIO رایگان شد و در ابتدای این ماه بازی های Bad Piggies و نسخه Seasons رایگان شدند و اکنون تمام بازی های مجموعه Angry Birds رایگان شدند.

هم اکنون نیز منتظر هستیم تا این شرکت نسخه جدید بازی خود به نام Angry Birds Transformers را در اینده ای نزدیک منتشر کند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept