تبلیغات دیگری که کورتانا با سیری شوخی میکند

اره، در اینجا همچون گذشته تبلیغات دیگری را داریم که در ان کورتانا با سیری شوخی میکند و این دستیار صوتی ویندوز فون به نوعی خودش را به رخ Siri در ای او اس میکشد.

دانلود ویدیو

در این تبلیغ نشان داده میشود که کورتانا ویندوز فون قابلیت های متفاوتی دارد همچون یاداوری ها، نمایش دادن نقشه با امکانات مختلف و… و میدانیم که کورتانا هر روز و هر روز در حال اپدیت شدن است و ویژگی های جدیدتری به ان اضافه میشود و ان را کاربردی تر میکند و البته که این اپدیت شدن های کورتانا هیچ نیازی به اپدیت شدن کل ویندوز فون ندارد و از ان جداست و البته که ما ان را اپدیت نمیکنیم، بلکه کورتانا در سرور خودش اپدیت میشود و این یک ویژگی عالی برای ویندوز فون است.

این در حالیست که siri دستیار صوتی که در ای او اس است با اینکه این سیستم عامل به نسخه ۸ امد ولی تغییری در ان ایجاد نشد. سیری به گوشی بزرگتری رفته و فقط بزرگ شد. کورتانا این بزرگ شدن را به سیری تبریک میگوید و از او میپرسد که با این بزرگ شدن تغییری کردی و مثل من شدی؟ و جواب سیری همیشه اینست که نه من فقط بزرگتر شدم. و در پایان نیز با تیکه های کورتانا این تبلیغات به پایان میرسد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept